Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Certificat
imprimir

Ompliu el següent formulari per sol·licitar un certificat

Dades personals

Dades acadèmiques

Certificat que sol·licita

Certificat per a crèdits de lliure elecció

Certificat de matrícula

Certificat d'assistència a classe

Altres, especifiqueu què voleu que consti en el certificat:

Idioma amb que es vol el certificat:      Català        Castellà

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat